Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Richarda RAŠIHO, Erika TOMÁŠA a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1315
Dátum doručenia: 11. 11. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Pellegrini, R. Raši, D. Saková, M. Šutaj Eštok, E. Tomáš)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1373 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1373 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1900 zo dňa 6. 12. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US781900 (Uznesenie (1. čítanie)) US781900 (20 KB)

Rokovanie výborov

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
30. 1. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR dňa 14. 2. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 02. 2023 Tomáš, Erik Detail návrhu 8 1315 Erik Tomáš (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1315 Erik Tomáš (120 KB)
02. 02. 2023 Tomáš, Erik Detail návrhu 8 1315 Erik Tomáš II 2 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1315 Erik Tomáš II 2 (102 KB)
08. 02. 2023 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 1315 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1315 Peter Cmorej II (108 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2019 zo dňa 14. 2. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1. 3. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 3. 2023), číslo 71/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.