Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KREMSKÉHO, Milana KURIAKA, Vojtecha TÓTHA, Petra VONSA a Petra LIBU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1317
Dátum doručenia: 11. 11. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Kremský, M. Kuriak, P. Liba, P. Vons, V. Tóth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1375 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1375 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1889 zo dňa 2. 12. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 27. 1. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US781889 (Uznesenie (1. čítanie)) US781889 (19 KB)

Rokovanie výborov

31. 1. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR dňa 16. 2. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 02. 2023 16:57 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 1317 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1317 Miloš Svrček II (77 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2041 zo dňa 16. 2. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 3. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 3. 2023), číslo 72/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.