Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1291
Dátum doručenia: 9. 11. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1351 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1351 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1841 zo dňa 9. 11. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1840 zo dňa 9. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us751841 (Uznesenie (1. čítanie)) Us751841 (19 KB)

Rokovanie výborov

9. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 11. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 11. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 10. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 11. 2022 09:40 Blanár, Juraj Detail návrhu 8 1291 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1291 Juraj Blanár II (47 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1843 zo dňa 10. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30. 11. 2022), číslo 402/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.