Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o preverovaní zahraničných investícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1215
Dátum doručenia: 30. 9. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (320 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (213 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (43 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (82 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (26 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje formulár žiadosti o preverenie zahraničnej investície, formulár na preverenie zahraničnej investície, formulár žiadosti o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, formulár správy o uskutoč (Iný typ dokumentu) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje formulár žiadosti o preverenie zahraničnej investície, formulár na preverenie zahraničnej investície, formulár žiadosti o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície, formulár správy o uskutoč (40 KB)
Príloha č. 1 k vyhláške - Žiadosť o preverenie zahraničnej investície (Iný typ dokumentu) Príloha č. 1 k vyhláške - Žiadosť o preverenie zahraničnej investície (72 KB)
Príloha č. 2 k vyhláške - Formulár na preverenie zahraničnej investície (Iný typ dokumentu) Príloha č. 2 k vyhláške - Formulár na preverenie zahraničnej investície (73 KB)
Príloha č. 3 k vyhláške - Žiadosť o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície (Iný typ dokumentu) Príloha č. 3 k vyhláške - Žiadosť o zmenu rozhodnutia o podmienečnom povolení zahraničnej investície (47 KB)
Príloha č. 4 k vyhláške - Správa o uskutočnení zahraničnej investície (Iný typ dokumentu) Príloha č. 4 k vyhláške - Správa o uskutočnení zahraničnej investície (55 KB)
Príloha č. 5 k vyhláške - Monitorovacia správa (Iný typ dokumentu) Príloha č. 5 k vyhláške - Monitorovacia správa (53 KB)
Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú kritické zahraničné investície (27 KB)
Informatívne konsolidované znenie o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (58 KB)
Informatívne konsolidované znenie o kritickej infraštruktúre (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie o kritickej infraštruktúre (48 KB)
Informatívne konsolidované znenie o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Informatívne konsolidované znenie o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (222 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1281 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1281 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1735 zo dňa 20. 10. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us751735 (Uznesenie (1. čítanie)) Us751735 (20 KB)

Rokovanie výborov

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
28. 11. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
29. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

29. 11. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 29. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1857 zo dňa 29. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 12. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2022), číslo 497/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.