Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1173
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, L. Drábiková, M. Kozelová, P. Kremský, J. Pročko, A. Remiášová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1221 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1221 (19 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1606 zo dňa 21. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 21. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US721606 (Uznesenie (1. čítanie)) US721606 (18 KB)

Rokovanie výborov

17. 10. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

23. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR dňa 8. 11. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 10. 2022 Potocký, Milan Detail návrhu 8 1173 Milan Potocký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1173 Milan Potocký II (71 KB)
27. 10. 2022 10:46 Kremský, Peter Detail návrhu 8 1173 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1173 Peter Kremský II (155 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1814 zo dňa 8. 11. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 11. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6. 12. 2022), číslo 428/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.