Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 268/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom z 28. novembra 2022 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1152
Dátum doručenia: 26. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Taraba)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1200 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1200 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1676 zo dňa 4. 10. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 3. 11. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 5. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
17. 10. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14. 11. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.