Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 201
Dátum doručenia: 21. 4. 1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (R. Fico)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 6. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 6. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 277 zo dňa 11. 5. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 6. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 24. 6. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 277 (Uznesenie (1. čítanie)) Uznesenie č. 277 (14 KB)

Rokovanie výborov

16. 6. 1999, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
29. 6. 1999, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
23. 6. 1999, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22. 6. 1999, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27. 5. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 6. 1999, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

29. 6. 1999, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR dňa 29. 6. 1999.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 17. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 352 zo dňa 29. 6. 1999

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 352 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 352 (13 KB)

Redakcia

Zákon bol 11. 7. 1999 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16. 7. 1999), čiastka 76/1999, číslo 173/1999.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.