Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z.

Novela zákona, parlamentná tlač 184
Dátum doručenia: 19. 3. 1999
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Brňák, Á. Duka-Zólyomi, P. Kresák, A. Belousovová, L. Mészáros, L. Orosz, J. Šimko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 5. 1999..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 17. 5. 1999.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 264 zo dňa 14. 4. 1999.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 5. 1999.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 17. 5. 1999.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

14. 5. 1999, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
11. 5. 1999, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

17. 5. 1999, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 12. 5. 1999.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 283 zo dňa 12. 5. 1999

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Uznesenie č. 283 (Uznesenie (3. čítanie)) Uznesenie č. 283 (13 KB)

Redakcia

Zákon bol 15. 5. 1999 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 5. 1999), čiastka 47/1999, číslo 104/1999.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.