Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 73/2020 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 828
Dátum doručenia: 14. 1. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 863 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 863 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1204 zo dňa 1. 2. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 3. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 3. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551204 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551204 (19 KB)

Rokovanie výborov

10. 3. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 3. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 3. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
25. 4. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 3. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 4. 5. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 04. 2022 Kyselica, Lukáš Detail návrhu 8 0828 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0828 Lukáš Kyselica II (52 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1413 zo dňa 4. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 5. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 5. 2022), číslo 180/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.