Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 841
Dátum doručenia: 14.1.2022
Navrhovateľ: vláda (vedúci Úradu vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11.3.2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 14.3.2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 876 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 876 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1239 zo dňa 9.2.2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11.3.2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 14.3.2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551239 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551239 (19 KB)

Rokovanie výborov

10.3.2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9.3.2022, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
9.3.2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.3.2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

15. 3. 2022, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 22.3.2022.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1349 zo dňa 22. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5.4.2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6.4.2022), číslo 115/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.