Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 758
Dátum doručenia: 5.11.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 28.1.2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 31.1.2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 790 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 790 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1145 zo dňa 1.12.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 28.1.2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 31.1.2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us511145 (Uznesenie (1. čítanie)) Us511145 (19 KB)

Rokovanie výborov

27.1.2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
20.1.2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
8.2.2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

8. 2. 2022, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR dňa 17.2.2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 02. 2022 18:39 Kavecká, Monika Detail návrhu 8 0758 Monika Kavecká II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0758 Monika Kavecká II (62 KB)
16. 02. 2022 Šebová, Zuzana Detail návrhu 8 0758 Zuzana Šebová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0758 Zuzana Šebová II (152 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1281 zo dňa 17. 2. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8.3.2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.3.2022), číslo 67/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.