Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 763
Dátum doručenia: 5. 11. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 795 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 795 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1143 zo dňa 1. 12. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us511143 (Uznesenie (1. čítanie)) Us511143 (19 KB)

Rokovanie výborov

31. 1. 2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
25. 1. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
27. 1. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

1. 2. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR dňa 16. 2. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

15. 02. 2022 Zemanová, Anna Detail návrhu 8 0763 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0763 Anna Zemanová II (139 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1273 zo dňa 16. 2. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 3. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 3. 2022), číslo 66/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.