Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 760
Dátum doručenia: 5. 11. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 792 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 792 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1094 zo dňa 24. 11. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 31. 1. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us511094 (Uznesenie (1. čítanie)) Us511094 (19 KB)

Rokovanie výborov

27. 1. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
31. 1. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

31. 1. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 24. 3. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 03. 2022 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 0760 Peter Cmorej1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0760 Peter Cmorej1 II (104 KB)
22. 03. 2022 Cmorej, Peter Detail návrhu 8 0760 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0760 Peter Cmorej II (73 KB)
23. 03. 2022 18:09 Drábiková, Lucia Detail návrhu 8 0760 Lucia Drábiková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0760 Lucia Drábiková II (53 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1374 zo dňa 24. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7. 4. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 4. 2022), číslo 125/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.