Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 718
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Čekovský, L. Drábiková, I. Kašper, M. Laurenčík, K. Kučera, J. Majorová Garstková, M. Mihalik, A. Remiášová, A. Stančík, M. Šofranko, T. Šudík, M. Vetrák, M. Žiak)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 748 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 748 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1017 zo dňa 20. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481017 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481017 (18 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 11. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
23. 11. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

24. 11. 2021 19:05 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0718 Tomáš Šudík II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0718 Tomáš Šudík II (79 KB)
24. 11. 2021 19:04 Majorová Garstková, Jana Detail návrhu 8 0718 Jana Majorová Garstková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0718 Jana Majorová Garstková II (57 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1107 zo dňa 25. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (17. 12. 2021), číslo 488/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.