Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o pomoci tehotným ženám

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 665
Dátum doručenia: 31. 8. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Andrejuvová, P. Dobeš, L. Drábiková, M. Fecko, G. Gyimesi, K. Hatráková, E. Hudecová, M. Kavecká, J. Kerekréti, S. Kozarec, P. Kremský, M. Kuriak, M. Krajčí, J. Lukáč, R. Marcinčin, J. Mičovský, M. Mihalik, M. Potocký, M. Šefčík, J. Szőllős, M. Šipoš, R. Vašečka, M. Vetrák, A. Záborská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 695 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 695 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 976 zo dňa 6. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400976 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400976 (19 KB)

Rokovanie výborov

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 10. 2021, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
19. 10. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
14. 10. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci
18. 10. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 11. 11. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková5 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková5 II (125 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková6 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková6 II (81 KB)
02. 11. 2021 Záborská, Anna Detail návrhu 8 0665 Anna Záborská1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Anna Záborská1 II (74 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková10 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková10 II (80 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková9 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková9 II (75 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková4 II (103 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková1 II  (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková1 II (78 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková3 II (111 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková7 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková7 II (92 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková8 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková8 II (64 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková12 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková12 II (94 KB)
02. 11. 2021 Záborská, Anna Detail návrhu 8 0665 Anna Záborská2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Anna Záborská2 II (73 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková11 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková11 II (57 KB)
02. 11. 2021 Bittó Cigániková, Jana Detail návrhu 8 0665 Jana Bittó Cigániková2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jana Bittó Cigániková2 II (243 KB)
02. 11. 2021 Záborská, Anna Detail návrhu 8 0665 Anna Záborská4 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Anna Záborská4 II (67 KB)
02. 11. 2021 Záborská, Anna Detail návrhu 8 0665 Anna Záborská3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Anna Záborská3 II (71 KB)
02. 11. 2021 Záborská, Anna Detail návrhu 8 0665 Anna Záborská5 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Anna Záborská5 II (74 KB)
03. 11. 2021 Hlinka, Jozef Detail návrhu 8 0665 Jozef Hlinka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0665 Jozef Hlinka II (98 KB)
03. 11. 2021 Stančík, Andrej Detail návrhu 9 0665 Andrej Stančík (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 9 0665 Andrej Stančík (99 KB)
03. 11. 2021 Stančík, Andrej Detail návrhu List, ktorým poslanec Peter Poolák oznamuje späťvzatie svojho podpisu pod týmto pozmeňujúcim návrhom (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) List, ktorým poslanec Peter Poolák oznamuje späťvzatie svojho podpisu pod týmto pozmeňujúcim návrhom (30 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1080 zo dňa 11. 11. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us481080 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us481080 (20 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.