Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 643
Dátum doručenia: 30.8.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo obrany SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 15.10.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18.10.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 669 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 669 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 898 zo dňa 16.9.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 15.10.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18.10.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us400898 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400898 (18 KB)

Rokovanie výborov

14.10.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
18.10.2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 19.10.2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 992 zo dňa 19. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.