Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 554
Dátum doručenia: 28.5.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13.9.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14.9.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 566 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 566 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 802 zo dňa 17.6.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 13.9.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14.9.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320802 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320802 (18 KB)

Rokovanie výborov

23.7.2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13.9.2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22.7.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
23.7.2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
23.7.2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

23. 7. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 24.7.2021.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.Priložené dokumenty:

Us350886 (Uznesenie (2. čítanie)) Us350886 (18 KB)

III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 886 zo dňa 24. 7. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30.7.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5.8.2021), číslo 310/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.