Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 547
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 991 zo dňa 19. 10. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us480991 (Uznesenie (1. čítanie)) Us480991 (18 KB)

Rokovanie výborov

18. 11. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 11. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2021, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 2. 12. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 12. 2021 09:47 Gyimesi, György Detail návrhu 8 0547 György Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0547 György Gyimesi II (55 KB)
02. 12. 2021 09:47 Gyimesi, György Detail návrhu tlac_0547-spatvzatie_podpisov (Evidencia pozmeňovacích a doplňovacích návhov) tlac_0547-spatvzatie_podpisov (29 KB)
02. 12. 2021 09:47 Gyimesi, György Detail návrhu 8 0547 György Gyimesi2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0547 György Gyimesi2 II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1151 zo dňa 2. 12. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18. 12. 2021), číslo 500/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.