Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 498
Dátum doručenia: 16.4.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11.6.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 516 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 516 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 713 zo dňa 4.5.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 11.6.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14.6.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280713 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280713 (18 KB)

Rokovanie výborov

10.6.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
17.6.2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

17. 6. 2021, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 22.6.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 06. 2021 10:31 Záborská, Anna Detail návrhu 8 0498 Anna Záborská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0498 Anna Záborská II (168 KB)
22. 06. 2021 10:34 Horváthová, Eva Detail návrhu 8 0498 Eva Horváthová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0498 Eva Horváthová II (100 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 816 zo dňa 22. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28.6.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (30.6.2021), číslo 252/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.