Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 455
Dátum doručenia: 26. 2. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Dobeš, L. Drábiková, D. Drdul, A. Andrejuvová, K. Čekovský, M. Čepček, K. Hatráková, J. Herák, P. Hajšelová, E. Hudecová, S. Kozarec, M. Kozelová, T. Lehotský, V. Leščáková, A. Letanovská, J. Lukáč, I. Kašper, R. Marcinčin, M. Potocký, J. Pročko, A. Stančík, J. Szőllős, M. Šefčík, M. Šipoš, T. Šudík, M. Šuteková, P. Vons, V. Zajačik, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 450 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 450 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 645 zo dňa 18. 3. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30. 4. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 5. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250645 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250645 (18 KB)

Rokovanie výborov

28. 4. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 4. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

3. 5. 2021, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR dňa 11. 5. 2021.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 05. 2021 16:03 Hatráková, Katarína Detail návrhu 8 0455 Katarína Hatráková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0455 Katarína Hatráková II (198 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 752 zo dňa 11. 5. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 5. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 6. 2021), číslo 218/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.