Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 367
Dátum doručenia: 21.12.2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12.3.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15.3.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 362 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 362 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 638 zo dňa 18.3.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30.3.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4.4.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250638 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250638 (17 KB)

Rokovanie výborov

29.3.2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
28.4.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
29.4.2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

4. 4. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 18.6.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 06. 2021 Dostál, Ondrej Detail návrhu 8 0367 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0367 Ondrej Dostál II (114 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 809 zo dňa 18. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1.7.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8.7.2021), číslo 261/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.