Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 367
Dátum doručenia: 21. 12. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 362 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 362 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 638 zo dňa 18. 3. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 30. 3. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 4. 4. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250638 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250638 (17 KB)

Rokovanie výborov

29. 3. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
28. 4. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 4. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

4. 4. 2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR dňa 18. 6. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 06. 2021 Dostál, Ondrej Detail návrhu 8 0367 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0367 Ondrej Dostál II (114 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 809 zo dňa 18. 6. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 1. 7. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 7. 2021), číslo 261/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.