Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 364
Dátum doručenia: 18. 12. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 361 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 361 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 540 zo dňa 27. 1. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 12. 3. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 15. 3. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230540 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230540 (17 KB)

Rokovanie výborov

11. 3. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 3. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 3. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR dňa 31. 3. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 03. 2021 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0364 Martin Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0364 Martin Vetrák II (90 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 677 zo dňa 31. 3. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 15. 4. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 4. 2021), číslo 149/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.