Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 283
Dátum doručenia: 2.10.2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (E. Ňarjaš, J. Bubnár, M. Potocký, M. Žiak, P. Cmorej, P. Liba, R. Jílek, T. Šudík, V. Tóth)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20.11.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 23.11.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 281 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 281 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 446 zo dňa 25.11.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 22.1.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25.1.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180446 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180446 (17 KB)

Rokovanie výborov

25.1.2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
21.1.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
26.1.2021, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

26. 1. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 28.1.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 01. 2021 Potocký, Milan Detail návrhu 8 0283 Milan Potocký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0283 Milan Potocký II (102 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 551 zo dňa 28. 1. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8.2.2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16.2.2021), číslo 66/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.