Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 263
Dátum doručenia: 1. 10. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 255 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 255 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 370 zo dňa 3. 11. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 20. 11. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us160370 (Uznesenie (1. čítanie)) Us160370 (39 KB)

Rokovanie výborov

23. 11. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
16. 11. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 11. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

24. 11. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR dňa 25. 11. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 439 zo dňa 25. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 11. 12. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (19. 12. 2020), číslo 391/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.