Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja GYIMESIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 218
Dátum doručenia: 28.8.2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (G. Gyimesi)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16.10.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 208 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 208 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 281 zo dňa 22.9.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16.10.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120281 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120281 (18 KB)

Rokovanie výborov

14.10.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
20.10.2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 4.11.2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 11. 2020 19:03 Gyimesi, György Detail návrhu 8 0218 Juraj Gyimesi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0218 Juraj Gyimesi II (69 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 394 zo dňa 4. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25.11.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2.12.2020), číslo 345/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.