Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HERÁKA a Lucie DRÁBIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 217
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Drábiková, J. Herák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 207 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 207 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 280 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120280 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120280 (18 KB)

Rokovanie výborov

6. 10. 2020, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
13. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 3. 11. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 11. 2020 11:13 Drábiková, Lucia Detail návrhu 8 0217 Lucia Drábiková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0217 Lucia Drábiková II (65 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 366 zo dňa 3. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 11. 2020), číslo 331/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.