Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 213
Dátum doručenia: 28.8.2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Vetrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16.10.2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 203 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 203 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 277 zo dňa 22.9.2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 16.10.2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 19.10.2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

15.10.2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13.10.2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
15.10.2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 22.10.2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2020 Vetrák, Milan Detail návrhu 8 0213 Milan Vetrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0213 Milan Vetrák II (79 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 363 zo dňa 22. 10. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 5.11.2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.11.2020), číslo 314/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.