Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 36
Dátum doručenia: 1. 4. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 30 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 30 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 42 zo dňa 1. 4. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 2. 4. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 2. 4. 2020.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 39 zo dňa 1. 4. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us040042 (Uznesenie (1. čítanie)) Us040042 (16 KB)

Rokovanie výborov

2. 4. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
2. 4. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 4. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 4. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
2. 4. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

2. 4. 2020, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR dňa 2. 4. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 47 zo dňa 2. 4. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 4. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 4. 2020), číslo 66/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.