Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1723
Dátum doručenia: 27. 9. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, I. Sárközy, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1824 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1824 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2181 zo dňa 22. 10. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512181 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512181 (23 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21. 11. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
19. 11. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2251 zo dňa 27. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 12. 2019), číslo 465/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.