Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1683
Dátum doručenia: 27. 9. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1776 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1776 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2123 zo dňa 15. 10. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us512123 (Uznesenie (1. čítanie)) Us512123 (22 KB)

Rokovanie výborov

19. 11. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
19. 11. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 11. 2019 19:09 Fecko, Martin Detail návrhu 7 1683 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1683 Martin Fecko II (73 KB)
26. 11. 2019 19:09 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1683 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1683 Anna Zemanová II (86 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2249 zo dňa 27. 11. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.