Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1523
Dátum doručenia: 31. 5. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1614 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1614 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1881 zo dňa 19. 6. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 6. 9. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 9. 9. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461881 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461881 (23 KB)

Rokovanie výborov

4. 9. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 9. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
5. 9. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 11. 9. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 09. 2019 Krajkovič, Mikuláš Detail návrhu 7 1523 Mikuláš Krajkovič II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Mikuláš Krajkovič II (57 KB)
10. 09. 2019 Krajkovič, Mikuláš Detail návrhu 7 1523 Mikuláš Krajkovič2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Mikuláš Krajkovič2 II (82 KB)
10. 09. 2019 Antal, Peter Detail návrhu 7 1523 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Peter Antal II (97 KB)
11. 09. 2019 17:33 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 1523 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1523 Anna Zemanová II (76 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2003 zo dňa 11. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 10. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 10. 2019), číslo 356/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.