Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1508
Dátum doručenia: 31.5.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1599 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1599 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1892 zo dňa 20.6.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 6.9.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9.9.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461892 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461892 (22 KB)

Rokovanie výborov

5.9.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9.9.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 9. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR dňa 11.9.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1992 zo dňa 11. 9. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2.10.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9.10.2019), číslo 299/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.