Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1481
Dátum doručenia: 24. 4. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Zvarová Bašistová, J. Blanár, M. Kéry, M. Kuciaňová, M. Nemky, E. Tomáš, Ľ. Vážny)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1569 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1569 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1862 zo dňa 21. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451862 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451862 (23 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 6. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 6. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 25. 6. 2019.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 06. 2019 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 1481 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1481 Soňa Gaborčáková II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1909 zo dňa 25. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 7. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22. 7. 2019), číslo 225/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.