Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postupuje do II. čítania)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Alexandra Slafkovského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1502
Dátum doručenia: 23. 4. 2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Slafkovský)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 6. 2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 28. 6. 2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2243 zo dňa 31. 5. 2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 6. 2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 2. 7. 2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

18. 6. 2002, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
30. 6. 2002, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 6. 2002, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 7. 2002, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.