Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1446
Dátum doručenia: 24.4.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17.6.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1522 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1522 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1780 zo dňa 13.5.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17.6.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451780 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451780 (23 KB)

Rokovanie výborov

13.6.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
12.6.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
13.6.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27.6.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

19. 06. 2019 Žitňanská, Lucia Detail návrhu 7 1446 Lucia Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1446 Lucia Žitňanská II (85 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1956 zo dňa 27. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17.7.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31.7.2019), číslo 241/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.