Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1421
Dátum doručenia: 24.4.2019
Navrhovateľ: vláda (podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17.6.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1508 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1508 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1834 zo dňa 16.5.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17.6.2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451834 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451834 (23 KB)

Rokovanie výborov

13.6.2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13.6.2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
11.6.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
11.6.2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
13.6.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 19.6.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 06. 2019 Vážny, Ľubomír Detail návrhu 7 1421 Ľubomír Vážny 1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1421 Ľubomír Vážny 1 II (126 KB)
18. 06. 2019 Vážny, Ľubomír Detail návrhu 7 1421 Ľubomír Vážny 2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1421 Ľubomír Vážny 2 II (77 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1884 zo dňa 19. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10.7.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22.7.2019), číslo 221/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.