Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 2. apríla 2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1437 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1262)
Dátum doručenia: 18.4.2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 7.5.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 7.5.2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1505 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1505 (16 KB)

Rokovanie výborov

30.4.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
9.5.2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR dňa 10.5.2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1752 zo dňa 10. 5. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 21.5.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29.5.2019), číslo 138/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.