Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon bol vrátený prezidentom)

Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1262
Dátum doručenia: 11. 1. 2019
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (116 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (25 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (74 KB)
Príloha - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (Príloha) Príloha - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (13 KB)
Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (41 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov (23 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov (147 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 2 - Kvalifiačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v školách a školských zariadeniach pre d (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 2 - Kvalifiačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v školách a školských zariadeniach pre d (136 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie odborných zamestnancov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie odborných zamestnancov (127 KB)
Návrh vyhlášky o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o podrobnostiach o požiadavkách na obsah posudku at (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o podrobnostiach o požiadavkách na obsah posudku at (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 77/486/EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 77/486/EHS (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (26 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (32 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (27 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (61 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (21 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (36 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1328 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1328 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1588 zo dňa 30. 1. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 22. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us401588 (Uznesenie (1. čítanie)) Us401588 (22 KB)

Rokovanie výborov

25. 3. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
19. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 3. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
26. 3. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

26. 3. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 2. 4. 2019.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1709 zo dňa 2. 4. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol vrátený prezidentom.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.