Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Irén SÁRKÖZY a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1237
Dátum doručenia: 9. 11. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, A. Hrnčiar, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1287 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1287 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1518 zo dňa 4. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381518 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381518 (22 KB)

Rokovanie výborov

28. 1. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
24. 1. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
23. 1. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
22. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

28. 1. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 2. 4. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 04. 2019 15:58 Antal, Peter Detail návrhu 7 1237 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1237 Peter Antal II (110 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1710 zo dňa 2. 4. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 4. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (26. 4. 2019), číslo 112/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.