Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1198
Dátum doručenia: 8. 11. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1255 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1255 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1573 zo dňa 7. 12. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 1. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 1. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us381573 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381573 (22 KB)

Rokovanie výborov

28. 1. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
22. 1. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
29. 1. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

29. 1. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 30. 1. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

29. 01. 2019 Gaborčáková, Soňa Detail návrhu 7 1198 Soňa Gaborčáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1198 Soňa Gaborčáková II (55 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1594 zo dňa 30. 1. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 2. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 2. 2019), číslo 42/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.