Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ bol vrátený navrhovateľovi)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Kovačiča a Ferdinanda Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1495
Dátum doručenia: 19.4.2002
Navrhovateľ: poslanci NR SR (D. Kovačič, F. Petrák)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26.6.2002..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 28.6.2002.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2191 zo dňa 23.5.2002.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 22.6.2002.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 24.6.2002.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

22.6.2002, Výbor NR SR pre životné prostredie a ochranu prírody
18.6.2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
12.6.2002, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
22.6.2002, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14.6.2002, Ústavnoprávny výbor NR SR
12.6.2002, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2002, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 61. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2396 zo dňa 10. 7. 2002

Stanovisko vlády k návrhu zákona je nesúhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ bol vrátený navrhovateľovi.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.