Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Martina GLVÁČA, Dušana JARJABKA, Pavla GOGU a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1149
Dátum doručenia: 27. 9. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Glváč, P. Goga, D. Jarjabek, Ľ. Petrák, P. Vörös)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1202 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1202 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1425 zo dňa 23. 10. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351425 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351425 (22 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 11. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 4. 12. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

03. 12. 2018 14:16 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 1149 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1149 Ľubomír Petrák II (99 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1507 zo dňa 4. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 12. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 12. 2018), číslo 365/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.