Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY, Bélu BUGÁRA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1147
Dátum doručenia: 27. 9. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, B. Bugár, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1200 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1200 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1438 zo dňa 23. 10. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23. 11. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us351438 (Uznesenie (1. čítanie)) Us351438 (22 KB)

Rokovanie výborov

23. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

26. 11. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 4. 12. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 11. 2018 Verešová, Anna Detail návrhu 7 1147 Anna Verešová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1147 Anna Verešová II (58 KB)
29. 11. 2018 19:24 Krištúfková, Petra Detail návrhu 7 1147 Petra Krištúfková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1147 Petra Krištúfková II (191 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1504 zo dňa 4. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 12. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 1. 2019), číslo 10/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.