Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1099
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Baláž, M. Číž, E. Jakab, D. Jarjabek, M. Kuciaňová, I. Sárközy)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1152 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1152 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1346 zo dňa 18. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341346 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341346 (22 KB)

Rokovanie výborov

16. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 10. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 7. 12. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 10. 2018 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 1099 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1099 Ondrej Dostál II (66 KB)
06. 12. 2018 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 1099 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1099 Radovan Baláž II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1570 zo dňa 7. 12. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 12. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (4. 1. 2019), číslo 3/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.