Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1071
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1125 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1125 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1323 zo dňa 12. 9. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us341323 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341323 (22 KB)

Rokovanie výborov

8. 10. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10. 10. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 10. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
11. 10. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 17. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1410 zo dňa 17. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 2. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 11. 2018), číslo 312/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.