Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 775
Dátum doručenia: 10. 11. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, A. Danko, T. Jančula, E. Smolíková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 799 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 799 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 945 zo dňa 5. 12. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230945 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230945 (21 KB)

Rokovanie výborov

23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 7. 2. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 02. 2018 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 0775 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0775 Eva Smolíková II (59 KB)
06. 02. 2018 Sopko, Miroslav Detail návrhu 7 0775 Miroslav Sopko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0775 Miroslav Sopko II (86 KB)
06. 02. 2018 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0775 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0775 Ondrej Dostál II (110 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1045 zo dňa 7. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26. 2. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 3. 2018), číslo 54/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.