Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy SMOLÍKOVEJ, Andreja DANKA, Tibora BERNAŤÁKA a Tibora JANČULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 775
Dátum doručenia: 10.11.2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Danko, E. Smolíková, T. Bernaťák, T. Jančula)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26.1.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 29.1.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 799 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 799 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 945 zo dňa 5.12.2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26.1.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 29.1.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230945 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230945 (21 KB)

Rokovanie výborov

23.1.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
25.1.2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 7.2.2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 02. 2018 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 0775 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0775 Eva Smolíková II (59 KB)
06. 02. 2018 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0775 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0775 Ondrej Dostál II (110 KB)
06. 02. 2018 Sopko, Miroslav Detail návrhu 7 0775 Miroslav Sopko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0775 Miroslav Sopko II (86 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1045 zo dňa 7. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 26.2.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5.3.2018), číslo 54/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.