Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 629
Dátum doručenia: 2. 8. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 653 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 653 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 786 zo dňa 7. 9. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190786 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190786 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 10. 2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
4. 10. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 12. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 869 zo dňa 12. 10. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Us210869 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us210869 (21 KB)

Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 11. 2017), číslo 276/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.