Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 182
Dátum doručenia: 19. 8. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 183 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 183 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 156 zo dňa 6. 9. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090156 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090156 (19 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 12. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 260 zo dňa 12. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 10. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 11. 2016), číslo 298/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.