Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 183
Dátum doručenia: 19.8.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.10.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 184 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 184 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 157 zo dňa 6.9.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.10.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090157 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090157 (19 KB)

Rokovanie výborov

4.10.2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4.10.2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.10.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 12.10.2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 10. 2016 11:45 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 7 0183 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0183 Miroslav Beblavý II (81 KB)
12. 10. 2016 14:16 Kiššová, Jana Detail návrhu 7 0183 Jana Kiššová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0183 Jana Kiššová II (103 KB)
12. 10. 2016 12:05 Simon, Zsolt Detail návrhu 7 0183 Zsolt Simon II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0183 Zsolt Simon II (99 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 261 zo dňa 12. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28.10.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15.11.2016), číslo 297/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.