Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1867 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1780)
Dátum doručenia: 14. 12. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo zdravotníctva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1880 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1880 (13 KB)

Rokovanie výborov

15. 12. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 12. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

15. 12. 2015, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR dňa 15. 12. 2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 58. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2231 zo dňa 15. 12. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.Priložené dokumenty:

Us582231 (Uznesenie (3. čítanie)) Us582231 (20 KB)

Redakcia

Zákon bol 18. 12. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2015), čiastka 115, číslo 428/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.